Spring Beauty Decluttering / Jarné upratovanie kozmetiky

Spring Beauty Decluttering / Jarné upratovanie kozmetiky

De-cluttering, especially during spring, is a perfect way to cleanse and detox our homes and everything we own. Overtime we cumulate things around us and sometimes we forget or lost overview what we actually have.

Even those people who are trying to live their lives simple and as minimal as possible, they sometimes cumulate few unnecessary things, and they also de-clutter from time to time. For them, usually, this de-cluttering is a question of minutes, but nevertheless they do it.

One of the things you can, and should, de-clutter is your beauty products. A lot of times we purchase products which does not suit our needs in the end and we don´t really use them. Overtime those can cumulate into several unused products which are sitting on our shelves, most of the time these are long time after expiration date and only thing they bring is clutter.

Let´s Get Ready

As with any other de-cluttering the first step is to get ready. That means having a good mood, enough energy and reserving time for the task.

One big pile

When it comes to the actual de-cluttering method I have a very good experience with the Marie Kondo Cleaning, especially if you are doing your first de-cluttering or you are de-cluttering after a long time. With this method you have to put everything onto one big pile and go through each singe item, thinking if it sparks joy in you or not. In case of beauty products you can find out if it sparks joy using for example questions like:

Do I feel good when using this product?

Do I feel confident when using this lip stick?

Do I feel beautiful when using this nail polish?

Use = Keep, Don´t use = Toss

When it comes to beauty products ask yourself also one very important question. Do I use it? Because it is nice to have a lipstick or nail polish which you look so beautiful when wearing, but if you don´t really use it, if you put it on once a year then it´s really a waste of space to have such a product, especially if you want to really simplify and minimize your life and your home. Keep those products you not only love but also use!

Expiration Date

Another important thing to check during this process is expiration date. Check each product and those which are after their expiration date, well, first of all, check how much time it is, if it´s only few days or couple of weeks it should be still okey to use such a product, at least I do it, without any problems at all. ,But if it is months, or even years, those products need to go.

Clean

Clean space is very important, so take this time also as an opportunity to clean the outside packaging of your beauty products, all the shelves and storage containers and boxes in which you keep all your cosmetic. When everything is clean you will have even more joy using these products. You just need a bit of water with soup and some old rag. It´s not any extra work since you are anyway going through every item one by one and since you will hold every product in your hands why not to clean it a bit, righ?

Sort and Organize

The cherry on top, the finishing touches, the last step of your de-cluttering is to sort and organize everything when you are putting the products you want to keep back into boxes or shelves. Keep similar products together, organize everything so that you find everything easily, keep hair products together, skin products together and so on.

Organized and simple home will be a space you love to live in.

Organized and simple home, home free of clutter is a place you will love to live in and you will enjoy spend time there, relax and regain energy. Don´t forget that simplifying  doesn´t mean getting rid of everything you own, it does mean that you have to live by rules such as 30 items in your wardrobe, or 20 items when it comes to beauty products. Minimalism and simple life means to own and keep things you love and enjoy, things which bring you happiness and value.


Upratovanie, hlavne na jar, je skvelou príležitosťou ako si vyčistiť a detoxikovať dom a všetko čo v ňom máme. Časom sa nám veci okolo nás hromadia a zabúdame či strácame prehľad o tom čo vlastne máme.

Aj tí ľudia, ktorí žijú veľmi jednoducho a minimalisticky, tak aj takým sa časom nahromadí pár nepotrebných vecí a tiež z času na čas robia “veľké” upratovanie. Aj keď v ich prípade nie je až také veľké ale skôr je otázkou minút, ale tak či onak, robia ho.

Jednu z vecí, ktorú by ste mali pretriediť je kozmetika. Veľakrát si kúpime nejaký produkt ktorý nám nakoniec nesadne a nepoužívame ho. Časom sa takýchto produktov nahromadí aj niekoľko a sedia nám na poličke. Často sú už aj po dátume spotreby a jediné čo nám prinášajú je neporiadok a sú miestom kde sa len usádza prach.

Poďme na to

Ako je tomu u každého upratovania prvým krokom je sa pripraviť. To znamená mať dobrú náladu, dosť energie a tiež si vyhradiť na danú činnosť dostatok času.

Jedna veľká hromada

Pokiaľ ide o metódu takéto upratovania tak ja mám veľmi dobré skúsenosti s metódou “Marie Kondo”, hlavne ak idete takéto veľké upratovanie robiť prvý raz, resp. po dlhom čase. Táto metóda spočíva v tom, že všetky veci musíte dať na jednu veľkú kopu a potom si prejsť každú vec položku po položke a pritom sa zamyslieť nad tým, či Vám daná vec, daný produkt prináša radosť. V prípade kozmetiky to zistíte pomocou otázok ako:

Cítim sa dobre keď tento produkt použijem?

Cítim sa sebavedome keď si dám tento rúž?

Cítim sa krásna keď použijem tento lak na nechty?

Používaš = Ostáva, Nepoužívaš = Ide to preč

Čo sa týka kozmetiky, tak ďalšou takou dôležitou otázkou je či daný produkt vôbec používate? Pretože je síce pekné mať rúž alebo lak na nechty, ktorý Vám prináša radosť keď ho použijete, ale ak ho v skutočnosti ani poriadne nepoužívate, ak si ho dáte raz za rok, tak takýto produkt Vám doma iba zaberá miesto, hlavne ak chcete život zjednodušiť a minimalizovať. Nechajte si iba také produkty, ktoré nie len že milujete ale ich aj používate!

Dátum spotreby

Ďalšia dôležitá vec, na ktorú si treba dať pozor, je skontrolovať dátumy spotreby. Prekontrolujte každý produkt a ak je niektorý po dátume spotreby, tak si najprv pozrite ako dlho, ak je to len pár dní alebo týždňov tak takýto produkt by mal byť stále v poriadku, aspoň ja takéto produkty ešte ďalej používam bez problémov. Ale ak je to už niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov, nuž takéto produkty jednoznačne musia ísť preč.

Všetko čisté čo sa bliští

Čistý priestor je dôležitý, preto túto príležitosť triedenia kozmetiky využite aj na to aby ste obaly, poličky, krabičky trošku očistili. Keď sú veci čisté, tak ich budete o to radšej používať. Stačí Vám trošku vody s mydlom a nejaká stará handra. Nie je to žiadna práca na vyše pretože tak či onak musíte si prejsť každý produkt jeden po druhom a keď už ho budete držať v ruke, prečo ho trošku nepoutierať, no nie?

Roztriediť a zorganizovať

Čerešničkou na torte, tá záverečná bodka, posledným krokom takéhoto upratovania je všetko zatriediť a zorganizovať. Veci ktoré si nechávate roztrieďte a zorganizujte tak, aby ste každý produkt ľahko našli, dajte k sebe podobné produkty, produkty z rovnakej kategórie, ako napríklad produkty na vlasy dajte pohromade, produkty na tvár atď.

Zorganizovaný a jednoduchý domov bude miestom kde budete žiť radi.

Zorganizovaný a jednoduchý domov, domov bez neporiadku, bude miestom kde budete žiť a tráviť čas radi, miestom kde sa zrelaxujete a naberiete novú energiu. Nezabudnite že zjednodušiť si domov neznamená sa zbaviť všetkého čo máte, neznamená to žiť podľa pravidiel ako 30 položiek v šatníku alebo 20 kozmetických produktov. Minimalizmus a jednoduchý život znamená vlastniť veci ktoré máte radi a ktoré Vám prinášajú radosť a hodnotu.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.