Simplify Your Life – Returning to Our Roots / Zjednoduš si život – návrat k našim koreňom

Simplify Your Life – Returning to Our Roots / Zjednoduš si život – návrat k našim koreňom

People are nowadays feeling more and more overwhelmed by the things they own. I am no exception. I´ve been feeling very overwhelmed, for a long time.  Like my things, the stuff I owned were owning me not the other way around. That´s why I´ve decided to simplify. To find balance and content in my life and in my home. And I think a lot of people feel the same way, they are trying to return to a simplified living, the one closer to our nature, to our roots, grounded simple life.

Nowadays people are trying to return to a simplified living, grounded simple life.

In my world though, simplifying doesn´t mean getting rid of everything I have, it´s about keeping and surrounding  myself with things I really love and enjoy. Simplifying for me means especially buying less in the future.

Ask Yourself Why Do You Want to Simplify?

The first thing you should do, is to ask yourself why do you want to simplify your life. For me the most important reason, the number one reason why I´ve started to simplify is that I´ve started to feel uneasy and overwhelmed in my home. I´ve started to feel like all the things around me, in my home, have started to push me down not lift me up.  But when I´ve decided to declutter and simplify, everything´s changed. I´ve started to feel happier, cheerful, good in my home and life in general.

But don´t you think that I am already there, that I´ve already reached that sweet spot of balance and content. I am still on my journey  and maybe I will be for a long time, because on one hand, I love simple life and I am much happier now than I was a year ago, when my life and my home was so cluttered and full of stuff everywhere, but on the other hand I am in some ways a collector. I love collecting unique things and a lot of those, which I purchased in the past or those old unique pieces which I found in my grandparents attic or barn, those I will never give up, so probably I am not a real minimalist, at least not by a society standards.

Maybe after seeing my home you will say: “Well, you are definitely not a minimalist.” But can minimalism be really defined? Can it really be measured by the number of things we own?  What for one person can feel like minimalism, for other can feel like clutter. That´s why I´ve decided that I will not compare myself and my home to someone else’s. For me this is simple living, in my eyes, by my rules.

And yes, there are still a lot of things I would love to change, but it´s a journey and I am in no hurry, I am taking my time, because, it is not about the destination after all, it is about that journey, and what I will learn from it. And the same goes for you, don´t hurry on your road towards more conscious living, more simple living. Take time and enjoy the ride, enjoy every single step, slowly.

Ask Yourself Why Do You Own So Much Stuff?

During the process of minimizing and simplifying your life the main thing you have to understand is, why you own so many things. Because this journey of de-cluttering, it´s not only about getting rid of access things which burden you but also, or even more, about not bringing unnecessary things to your life in the future.

Think why did you get into this point, look around you, you want to simplify your life, so that means that you feel overwhelmed by the stuff around you, why did you bring them to your life? Understanding that reason will help you to avoid the same mistakes in the future, it will help you stop yourself to bring anymore clutter to your life.

What I learnt when I asked myself those question was that I purchased a lot of things in the past, not because I needed them but because by purchasing I was filling a hole in my heart, in my soul, in my life. Buying things gave me a fleeting moment of happiness. After recognizing the reasons why I ended up with an apartment full of things, things I didn´t really enjoy I realized I had to replace my purchasing habits with other activities, more meaningful activities, activities that now bring me more joy than shopping ever did. Activities such as painting, taking photo, writing, reading a good book, taking a walk in the forest, working in the garden.

Find your whys.

Those are the two most important steps on your journey towards more simple life, towards more conscious and meaningful life. Find your whys, why do you want things to change and why did you end up in this position in the first place. Thanks to these questions you will see your path onward, what do you need to change so that you can find your peace.

How Should I Start?

I am sure that the question which will now come into your mind is: “How should I start?” Well, I´ve seen, heard and read a lot about simple and slow and conscious living. And there really is not any other way but to start with de-cluttering, piece by piece, every single part of your home, your life. And it will be hard, that´s why the most important advice I will give you is to start slowly, don´t try to do everything at once.

To help you with your process of simplifying I prepared a simple template for you to print out and fill in. Think why do you want to change your life and write it in the first part of the template. Then think about all those activities you can do instead of future purchases. This is a very important step, because simplifying your life is mostly about those future purchases, because only by minimizing future purchases you will avoid a never ending loop of de-cluttering. In the bottom of the template you have space to write down your mantra for simple life.

DOWNLOAD YOUR TEMPLATE AND START YOUR YOURNEY

If you are not sure what to write down as your mantra here are few things as inspiration which you can choose from and combine as you want:

♥I don´t need any more stuff.

♥I have everything I need.

♥I am content.

♥I want simple and beautiful home.

♥I have plenty.

♥I am on my way to simple life.

♥I am grounding myself.

♥I am getting back to my roots.

♥I am aiming for meaningful and simple life.

Get excited because you are going on a difficult but wonderful journey. We are going on that journey together. All of us.


Ľudia sa čím ďalej viac cítia zahltený vecami, ktoré ich obklopujú. Ani ja nie som výnimkou. Dlho som sa takto cítila. Akokeby veci ktoré vlastním vlastnili skôr mňa a nie naopak. A preto som sa rozhodla si život zjednodušiť. Nájsť v živote nejakú rovnováhu a spokojnosť. A myslím si, že veľa ľudí sa cíti podobne, snažia sa navrátiť k prostému životu, životu bližšie k prírode, k našim koreňom.

Ľudia sa v dnešneej dobe snažia vrátiť k prostému životu, k našim koreňom.

V mojom svete však toto neznamená zbaviť sa všetkého čo vlastním, je to skôr o tom obklopiť sa vecami ktoré mám naozaj rada a ktoré mi prinášajú radosť. A hlavne je to o tom v budúcnosti kupovať menej.

Spýtajte sa sami seba prečo chcete svoj život zjednodušiť?

Ako prvé by ste sa mali sami seba opýtať prečo chcete svoj život zjednošiť. Pre mňa bolo hlavným dôvodom, tým dôvodom číslo jedna to, že som sa cítila nesvoja a ako keby na mňa doma všetko padalo. Cítila som sa ako keby ma všetky moje veci tlačili ešte viac ku dnu, miesto toho aby ma v živote povzbudzovali. Ale keď som sa rozhodla svoje veci pretriediť všetko sa zmenilo. Začala som sa cítiť ľahšie, štastnejšie, dobre vo svojom príbytku aj v živote ako takom.

Ale nemyslite si že už som “vyhrala”, že som dosiahla ten pravý bod rovnováhy a spokojnosti. Stále som na svojej vlastnej ceste a možno na nej budem ešte dlho, pretože na jednej strane milujem jednoduchý život a som teraz omnoho šťastnejšia ako som bola pred rokom, keď bol môj život a domov zahltený vecami, ale na druhej strane som v niektorých veciach zberateľ. Veľmi rada zbieram jedinečné veci a veľa z nich, ktoré som v minulosti kúpila alebo starožitnosti ktoré som našla u prarodičov v stodole či na povale, tak týchto vecí sa asi nikdy nevzdám, takže možno nie som tak úplne minimalista, aspoň nie podľa toho ako to definuje spoločnosť.

Možno keď uvidíte môj domov tak si poviete: “Nuž ty veru nie si minimalista”. Ale môžeme minimalizmus presne definovať? Môžeme ho odmerať počtom vecí ktoré vlastníme? Čo je pre jedného človeka minimalizmus, pre iného môže predstavovať neporiadok. Preto som sa rozhodla že nebudem seba ani môj domov porovnávať s druhými. Pre mňa je toto jednoduchý život, v mojich očiach a podľa mojich pravidiel.

Áno stále chcem veľa vecí zmeniť, ale pomaličky ďalej zájdeš, neponáhľam sa, pretože nejde o dosiahnutie cieľa ale o to aby sa človek poučil na ceste k tomu cieľu. A to isté radím aj Vám, neponáhľajte sa na svojej ceste k viac zmysluplnému jednoduchému životu. Užite si tu cestu, užite si každý jeden krok, pomaličky.

Spýtajte sa sami seba prečo vlastníte toľko vecí?

Počas procesu minimalizovania a zjednodušovania Vášho života, vec ktorú treba pochopiť hneď na začiatku je, že prečo momentálne vlastníte tak veľa vecí. Pretože Vaša cesta triedenia, upratovania a minimalizovania, nie je iba o tom zbaviť sa vecí, ktoré Vás ťažia, ale hlavne o tom ako si do života neprinášať v budúcnosti ďalšie “zbytočnosti”.

Porozmýšľajte nad tým, ako ste sa do tohto bodu dostali, poobzerajte sa okolo seba, chcete svoj život zjednodušiť, to znamená že Vás veci okolo Vás zaťažujú, ale prečo ste si ich do života priniesli? Keď tomuto porozumiete, tak Vám to pomôže vyhnúť sa chybám v budúcnosti, pomôže Vám to, aby ste si do života neprinášali zbytočnosti a neporiadok.

Keď som si ja dala túto otázku, tak som si uvedomila, že väčšina vecí ktoré som v minulosti kúpila, nekúpila som pretože by som ich potrebovala, ale pretože som vypĺňala nejakú prázdnotu ktorú som cítila. Nakupovanie mi dávalo chvíľkový pocit šťastia. Keď som si uvedomila, že to sú práve tie dôvody prečo mám doma kopu nepotrebných vecí, uvedomila som si, že tento svoj zvyk nakupovania musím nahradiť inými aktivitami, ktoré budú mať hlbší význam a prínos, aktivitami, ktoré mi teraz prinášajú omnoho viac radosti ako mi kedy prinieslo nakupovanie. Veci ako kreslenie, fotografovanie, prečítať si dobrú knihu, prejsť sa v lese alebo pracovať na záhradke.

Nájdite svoje prečo.

Toto sú tie dva najdôležitejšie kroky na Vašej ceste za jednoduchším životom, za zmysluplnejším, naplneným životom. Nájdite svoje prečo, prečo chcete veci zmeniť, a prečo ste sa do tejto pozície dostali. Vďaka týmto otázkam uvidíte svoju cestu ku predu, čo musíte zmeniť na to aby ste našli svoj pokoj.

Ako mám začať?

Som si istá, že otázka ktorá Vás teraz ako prvá napadne bude: “Ale ako mám začať?”Nuž, videla, počula aj čítala som veľa o tom ako si zjednodušiť život, ako žiť viac uvedomolo a veru nejde začať inak ako upratovaním, musíte si prejsť všetko čo doma máte, kúsok po kúsku. A viem, bude to ťažké, preto najdôležitejšiu radu akú Vám dám je začať pomaly, nesnažte sa urobiť všetko hneď a naraz.

Aby som Vám celý tento proces zjednodušila pripravila som pre Vás jednoduchý vzor na vytlačenie a následne vyplnenie. Porozmýšľajte prečo chcete svoj život zmeniť a napíšte si to do prvej časti vytlačeného formulára. Potom porozmýšľajte ktorými aktivitami môžete nahradiť svoj zvyk nakupovania. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože ak chcete svoj život zlepšiť a zjednodušiť tak je to hlavne o budúcich nákupoch, pretože keď minimalizujete tieto nákupy tak sa vyhnete nekonečnej slučke vypratávania. Na spodu “templetu” máte miesto, kde si napíšte svoje nové heslo, heslo Vášho jednoduchého života.

STIAHNITE SI FORMULÁR A ZAČNITE SVOJU CESTU

Ak neviete čo napísať, ako svoj nový slogan, tak sa môžete inšpirovať niektorým z týchto, nakombinujte si ich tak ako budete chcieť:

♥Nepotrebujem ďalšie veci.

♥Mám všetko čo potrebujem.

♥Som spokojná.

♥Chcem jednoduchý a prijemný domov.

♥Mám dostatok.

♥Som na ceste k jednoduchému životu.

♥Som vyrovnaná.

♥Vraciam sa k svojim koreňom.

♥Mojim cieľom je plnohodnotný a jednoduchý život.

Začnite sa tešiť, čaká Vás ťažká ale úžasná cesta. Ideme na tú cestu spolu. My všetci.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.