Sweet And Savoury Apple Arugula Salad / Sladký a pikantný jablkovo-rukolový šalát

Sweet And Savoury Apple Arugula Salad / Sladký a pikantný jablkovo-rukolový šalát

The first time I tried a salad where was a combination of vegetables and fruit, was when I  prepared a recipe from my Tone It Up Nutrition plan. I was so surprised how great that tasted. Since then I have prepared a lot of variations. Arugula and apple is one of them, but there are several options you can try.

You just need to follow 4 basic rules:

1. Sweet and savory dressing

2. Pick one fruit

3. Pick vegies as many as you want

4. Sprinkle with nuts of choice

1. Dressing

This dressing is the heart of the salad. It gives the salad the sweet yet spicy, savoury taste. This dressing is the foundation stone of this salad and in my kitchen of any salad for that matter.

What do you need?

  • spoon of Dijon mustard
  • spoon of honey
  • spoon of olive oil

Mix it properly with a fork until it will have a creamy consistency. Add more dijon or honey or olive oil according to your taste buds.

2. Fruit

Choose only one fruit. In my opinion and experience the best is apple, pear or pomegranate, but also grapefruit or orange. You can try to experiment with any fruit you like, but the one rule I would not break is to use only one fruit.

3. Vegetables

You can use basically any vegetables you like. Last week, for example, I had leafy greens+cucumber+red peppers. I have tried many different variations, depending what I have in my fridge or what I have mood for, but the one when I use only Arugula or only young spinach is my favorite. Arugula have a specific and strong taste and I do not like to combine it with more vegetables, I love to only enjoy its taste.

4. Nuts

Any nuts you like will go perfectly with this salad. I usually use walnuts.

The whole salad making

Prepare your dressing as described above. Take a bowl or plate and put Arugula (or any cut vegetables you want) into the bowl, cut the fruit of your choice (I usually cut it into either whatever small pieces or into wedges), sprinkle with nuts and pour your dressing on top. You can eat like it is or with some bread.

BON APETIT!

Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.

-Mark Twain-


Keď som prvý raz vyskúšala šalát v ktorom bola kombinácia zeleniny a ovocia bol to recept z môjho Tone It Up Výživového Plánu. Bola som veľmi príjemne prekvapená aké to bolo chutné. Odvtedy som si pripravila už rôzne variácie tohto receptu. Práve rukola a jablko je jedna z nich, ale môžete vyskúšať rôzne kombinácie.

Stačí keď budete dodržiavať 4 základné pravidlá:

1. Sladko kyselkavý dressing

2. Vyber si jedno ovocie

3. Vyber si zeleninu, toľko koľko chceš

4. Posýpka z orechov

1. Dresing

Tento dresing je hlavnou zložkou šalátu. Dáva mu tú sladko-pikantnú-kyselkavú chuť. Je jeho základovým kameňom a v mojej kuchyni je prakticky základom pre akýkoľvek šalát.

Čo potrebujete?

  • lyžičku Dižónskej horčice
  • lyžičku medu
  • lyžičku olivového oleja

Dôkladne ingrediencie rozmiešajte vidličkou až kým nedostane krémovú konzistenciu.

2. Ovocie

Vyberte si iba jeden druh ovocia. Podľa môjho názoru a skúseností je najlepšie jablko, hruška alebo granátové jablko ale aj grapefruit či pomaranč. Môžete experimentovať s rôznym ovocím ktoré máte radi, ale držte sa pravidla že vždy len jeden druh ovocia.

3. Zelenina

Môžete použiť v podstate akúkoľvek zeleninu. Minulý týždeň, som napríklad použila ľadový šalát+uhorku+červenú papriku. Vyskúšala som už rôzne kombinácie, podľa toho čo mám v ľadničke alebo na čo mám chuť, ale tento recept, kde je iba rukola alebo mladý špenát, mám najradšej. Rukola má takú špecifickú silnú chuť, že ju nekombinujem so žiadnou inou zeleninou ale vychutnávam si ju len samotnú.

4. Oriešky

Do tohto šalátu môžete dať akékoľvek oriešky. Ja dávam zvyčajne vlašské.

Príprava šalátu

Pripravte si dresing podľa popisu vyššie. Do misy alebo na tanier dajte rukolu (alebo zeleninu podľa chuti) a nakrájané ovocie (obvykle ho krájam na akékoľvek kúsky, alebo na mesiačiky), posypte orechmi a polejte pripraveným dresingom. Vychutnajte si ho len tak alebo môžete s nejakým pečivom, chlebom, alebo suchárom.

Dobrú chuť!

Časť tajomstva úspešného života je jesť to čo máte radi a nechať aby to jedlo vnútri odbojovalo.

-Mark Twain-

 

 

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.