Becoming by Michelle Obama

Becoming by Michelle Obama

When I was preparing my motivation planner in the end of 2018 I had a template for my “Reading list”. Basically an empty page with 24 numbers where I wanted to write 12 books I, for sure, wanted to read leaving another 12 numbers empty just in case I would be a good bookworm in 2019 and would be able to read more than twelve.

“If I am a good bookworm this year I will add more books to my reading list. For now I have 12 books there, which I am sure I want to read.”

And since for a long time, I mean a very long time, years and years, I have been reading like one book a year, maybe two, I did not really now what to include in my list, so I researched internet and different recommendations. One of them was a book by Michelle Obama. So I have decided to put it on my list and since I was curious about this book the most I had started to read it as my first book of 2019 in January. Now when I am finished with it, finally, I can give you a short summary and my opinion.

First of all I should tell you one thing, just so you know, my short reviews will never go into details about books, because I do not want to spoil anything for you if you are about to choose one or more from the books I have read. I will always write some general thoughts and the feeling I have.

What Becoming Means

First of all I have to say that it took me longer than I expected to finish this book. To stay on truck with my 12 books a year (maybe even 24) I need to read at least one a month. This one I finished in the middle of February, so it took me over a month. Maybe it was because I was a little bit rusty when it comes to reading? Well, I think that it was more about the length of this book and the pace it has.

So the first thing I can say is that even though the book was very interesting I also found it a little bit too long and in the end I was a little bit tired of reading it so long. I did enjoy it in general but maybe I would enjoy it even more if some of the passages were a little bit shorter, with a tiny bit faster pace. Sometimes, when I read it in the evening, I was falling a bit asleep. Just so you know, if you are looking for a short, light and fast paced book this is not it, the book is still very interesting and a great read.

This book is basically Michelle´s memoir. It is about her life from her childhood, her studies, her different careers and the most interesting her life as a wife of the USA president.

It is about different parts of her life.

Becoming a girl.

Becoming a women.

Becoming wife and mother.

Becoming one the most important and recognized women in this world.

I have to admit it is very well written when it comes to descriptions, it is easy to imagine all of it. It is interesting and funny, open and honest. It is interesting not only to see how she was able to basically turn her life into something good and positive thanks to her attitude towards education but also to see a little bit behind the curtain of a presidential family.

Even with “normal” families, I love to see and hear how others are functioning and with a “different” household as I think we all can agree that household of a president of the USA is a different household than a standard one, it is even more interesting to see how their life was going on.

The parts which stick with me the most were those about Michelle´s efforts to spread among young people and girls in particular the importance of education, the importance of knowing that we all deserve good things in our lives and that we are worth it. I, myself, have always loved education, learning new things and I have always been a person saying that investment into education is one that I will never regret and that will always be something that in the end will not be wasted and will enrich my life. Everything we learn will in some point of our lives be beneficial, because learning new things is forming our personalities and I will always be a huge supporter of the idea that education at any age is a thing that will never go to waste.

And reading in my opinion is also a kind of education, so grab yourself a book right now and start reading. You can get inspired by my reading list if you want:

 1. Becoming by Michelle Obama
 2. Hate Notes by Vi Keeland
 3. Before We were Yours by Lisa Wingate
 4. Educated by Tara Westover
 5. The 7 Habits of Highly Effective People by S.R.Covey
 6. Resisting Happiness by M. Kelly
 7. Think like a Freak by S.D.Levitt
 8. Overdressed by E.L.Cline
 9. Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History by R.K. Garelick
 10. Audrey Hepburn by Barry Paris
 11. The Casual Vacancy by J.K.Rowling
 12. All you Wanted to Know about Fashion by Ada Bartlová

The first two I already finished and I m currently reading number 3. If you have any other tip for me, let me know, I still have those 12 empty lines in my reading list 🙂

To wrap up this post about Becoming I can, one more time, summarize my feelings about this book and that is, that it is very nice book, beautiful descriptions allowing your mind to wonder in the life of presidential family, for me with a bit slower pace, but a great read for Sunday afternoon. Let me know if you already have read it or are planning on it. And the final goodbye will be my favorite except from the book.

“Life was teaching me that progress and change happen slowly.

We were planting the seeds of change, the fruit of which we might never see.

We had to be patient.”


Keď som si na konci roku 2018 pripravovala môj motivačný diár, pripravila som si aj vzor na môj “čitateľský zoznam”. Vlastne len prázdna stránka s 24 číslami, kde som si napísala 12 kníh ktoré si chcem určite v tomto roku prečítať a ďalších 12 čísel som nechala prázdnych pre prípad že by som v roku 2019 bola riadny knihomoľ a prečítala by som viac ako tých dvanásť.

“Ak budem tento rok riadny knihomoľ tak si na môj čitateľský zoznam pridám viac kníh. Zatiaľ ich tam mám 12 o ktorých viem že určite chcem prečítať.”

Keďže som dlhú dobu, myslím tým naozaj veľmi veľmi dlhú dobu, roky rokúce, prečítala tak jednu alebo dve knihy za rok, tak som netušila čo by som si tak na môj list mohla zaradiť. Hľadala na internete a skrz rôzne odporúčania a jedno z takých odporúčaní bola kniha od Michelle Obama. Tak som sa rozhodla, že si ju do môjho zoznamu prihodím a keďže patrila k tým na ktoré som bola najviac zvedavá, začala som ju čítať ako prvú knihu roku 2019 a konečne som ju dočítala a môžem Vám dať krátke zhodnotenie.

Na začiatok Vám musím povedať že tieto moje krátke recenzie nikdy nepôjdu nejak do detailu, lebo by som Vám nerada prezradila príliš veľa, aby som Vám tak nepokazila to Vaše čítanie ak si niektorú z kníh o ktorých napíšem vyberiete. Napíšem skôr nejaké všeobecné myšlienky a hlavne moje pocity z danej knihy.

Čo kniha Becoming (v preklade Stať sa) znamená

Na začiatok chcem povedať, že mi prečítanie tejto knihy trvalo dlhšie ako som očakávala. Aby som dosiahla môj cieľ 12 kníh za rok (možno aj tých 24) musím prečítať aspoň 1 knihu mesačne. Túto som dokončila v polovičke Februára, takže mi to trvalo viac ako mesiac. Možno som bola len akási “zdrevenelá” čo sa týka čítania? Nuž, skôr to asi bolo o dĺžke danej knihy a že mala akési pomalšie tempo.

Takže prvú vec, ktorú môžem povedať je, že aj keď bola kniha naozaj zaujímavá, tak mi prišla príliš dlhá a bola som z nej už ku konci troška unavená. Všeobecne povedaná som si to čítanie užila ale ešte by to bolo lepšie keby niektoré časti boli trošku kratšie a mali také svižnejšie tempo. Niekedy, keď som čítala ku večeru, mi u toho odkvecávala hlava a zadriemkávala som. To len aby ste vedeli, že ak chcete kratšiu, takú trošku ľahšiu knihu s rýchlejším tempom tak táto podľa mňa nie je ono, je to ale stále zaujímavá kniha a super čítanie.

Sú to viac menej Mechellin memoáre. Je to o jej živote od detstva, skrz jej štúdia, rozličné práce a to najzaujímavejšie jej život ako manželky prezidenta USA.

Je to o rozličných častiach jej života.

Stala sa dievčaťom.

Stala sa ženou.

Stala sa manželkou a matkou.

Stala sa jednou z najdôležitejších a najznámejších žien sveta.

Musím priznať že je veľmi dobre napísaná čo sa týka opisu, bolo veľmi ľahké si všetko predstaviť. Je zábavná, otvorená a úprimná. Nebolo zaujímave iba vidieť ako otočila svoj život vďaka svojmu prístupu k vzdelaniu smerom k niečomu pozitívnemu ale tiež vidieť tak trošku do zákulisia prezidentskej rodiny.

Aj keď ide o také “normálne” rodiny, tak sa rada pozriem ako fungujú a keď ide o takúto “inú” domácnosť, lebo myslím si že sa všetci zhodneme že domácnosť prezidenta USA nie je tak úplne štandardná, tak u nich je to o to zaujímavejšie vidieť, ako ten ich život fungoval.

Časti ktoré mi najviac utkveli v pamäti bolo Michellina snaha medzi mladými ľuďmi a hlavne dievčatami rozšíriť, že aké dôležité je vzdelanie a tiež že si zaslúžime mať sa lepšie a že sme toho hodní. Ja sama som vždy milovala vzdelávanie, učiť sa nové veci a vždy som hovorila že investícia do vzdelania je jedna z tých ktorú nikdy neoľutujem a že to vždy bude niečo čo v konečnom dôsledku život obohatí a nie je plytvaním. Všetko čo sa naučíme sa nám raz zíde, pretože učenie nás formuje a ja budem vždy veľký podporovateľ myšlienky, že vzdelanie v každom veku je vec ktorá nikdy nebude zbytočná.

Čítanie je podľa mňa tiež formou učenia, takže šup šup zoberte do ruky nejakú knihu a začnite čítať. Ak chcete môžete sa inšpirovať aj mojim zoznamom na tento rok:

 1. Becoming by Michelle Obama
 2. Hate Notes by Vi Keeland
 3. Before We were Yours by Lisa Wingate
 4. Educated by Tara Westover
 5. The 7 Habits of Highly Effective People by S.R.Covey
 6. Resisting Happiness by M. Kelly
 7. Think like a Freak by S.D.Levitt
 8. Overdressed by E.L.Cline
 9. Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History by R.K. Garelick
 10. Audrey Hepburn by Barry Paris
 11. The Casual Vacancy by J.K.Rowling
 12. All you Wanted to Know about Fashion by Ada Bartlová

Prvé dve už mám prečítané a teraz čítam číslo 3. Ak máte pre mňa nejaký typ na nejakú ďalšiu knihu dajte mi vedieť, stále mám tých ďalších dvanásť čísiel v mojom zozname voľných 🙂

Aby som tento článok o knihe “Becoming” nejako zhrnula, je to super kniha, plná krásnych opisov, ktoré Vám umožnia aby ste sa mysľou potúlali po živote prezidentskej rodinky, pre mňa mala kniha trošku pomalšie tempo ale na nedeľné popoludnie je to dobré čítanie. Ak ste ju už čítali alebo plánujte dajte mi vedieť. Na koniec sa rozlúčim mojou obľúbenou pasážou z knihy:

“Život ma učil že progres a zmena sa dejú pomaly.

Sadili sme semiačka zmeny, ktorých ovocie možno nikdy neuvidíme.

Museli sme byť trpezlivý.”

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.