The Little Book Of Lykke

The Little Book Of Lykke

The Little Book of Lykke by Meik Wiking is younger brother to The Little Book of Hygge which I already read and loved so much. You can read about it in my other post.

This time Meik went on a search for the world´s happiest people and this book is as lovely as it´s older brother. Again the first think I have to mention is the lovely format of the book. Beautiful beige cover with Scandinavian motives in orange, gold and blue is a treat for the eyes. The whole book is filled with cute drawings, pictures, info-graphics and photos and the trend of the The Little Book of Hygge is kept in Lykke as well.

This is the intention of this book: to take you treasure hunting; to go in pursuit of happiness; to find the good that does exist in this world……………..

-Extract from the book The Little Book of Lykke-

“Happiness means different things for different people. I think that happiness is when you can find something positive in your everyday life. So try it, write down at least one thing every nigh which you are happy for that day.”

Happiness means different things for different people. It can mean sleeping in, reading a book, sipping on a hot cocoa, watching animated fairy tales, glass of wine with a best friend, eating a freshly baked pie with your grandparents, walking on a misty morning through a quiet forest, having a pizza with your friend from your childhood, walking your dog, cooking dinner for your partner, reading to your child from their´s favorite book, having a snow fight with your friends and family, first vacation, finally baking that apple pie from your grandma recipe book right……

For me the last few weeks happiness meant coming home from work, making myself a cup of hot apple compot and reading this lovely book.

Generally said the book is a how to book. It is inspirational book how to bring more happiness to your life, how to share and spread happiness around you. It is full of stories how other people in different countries, and different environments make their lives and those around them better and happier.

The book is divided into 9 chapters and 7 of them are the most important and that is relationship between happiness and togetherness, money, health, freedom, trust and kindness and how to put it everything into one pot and cook yourself a happier life.

This book is a treasure hunt, the treasure being happiness and during the hunt the book is accompanying you with a wonderful info-graphics, pictures and photos, facts and statistics, stories and ideas.

It is very calming book, when you need to let go of everything around you, when you are missing something in your life, when you need a bit of motivation, inspiration, when you want to change something but you do not know how, when you are feeling restless, when you just want to read something relaxing, fun, something light. Something which will leave you optimistic and feeling happy, yes definitely feeling happy.

I do not want to spoil you the happy moments when reading this book by giving away too much, I will just say that this book is worth every penny. And it will be your friend giving you hope in times of need, when you will be sad, confused, unhappy, feeling that there is no good in the world, this book will leave you optimistic and more at easy, giving you inspiration to actually do something to have a more happier life.

I will say goodbye today to you with one of the happiness tips from the book: Bye experiences and memories, not things.”


The Little Book of Lykke od Meik Wikinga je mladší braček knihy The Little Book of Hygge ktorú som už čítala a zamilovala si. Môžete si prečítať o mojich pocitoch z tejto knihy tu.

Tentoraz sa Meik vydal hľadať najšťastnejších ľudí na svete a táto kniha je rovnako dobrá ako jej starší braček. Znova ako prvé čo musím povedať je aký krásny je formát knihy. Úžasný béžový obal so škandinávskymi motívmi v oranžovej, zlatej a modrej je pohladením pre oči. Celá kniha je plná chutných kresieb, obrázkov, info-grafiky a fotiek a pokračuje v rovnakom trende ako kniha The Little Book of Hygge. 

Toto je cieľom tejto knihy: zobrať Vás na honbu za pokladom; za hľadaním šťastia; nájsť to dobro, ktoré na svete existuje…………..

–Úryvok z knihy The Little Book of Lykke–

“Šťastie znamená pre rôznych ľudí rôzne veci. Ja si myslím že šťastie máte vtedy keď dokážeme každý deň nájsť vo svojo živote niečo pozitívne. Tak to skúste, skúste si každý večer zapísať aspoň jednu vec za ktorú ste v ten deň šťastný.”

Šťastie znamená pre rôznych ľudí rôzne veci. Môže to byť keď si pospíte ráno, prečítať si knihu, chlípať horúce kakao, pozerať kreslené rozprávky, dať si pohár vína s najlepším priateľom, dať si čerstvo upečený koláč so babkou a dedkom, prejsť sa počas hmlistého rán cez tichý les, dať si pizzu s kamarátom z detstva, vyvenčiť psíka, uvariť pre priateľa večeru, prečítať deťom z ich obľúbenej knihy, užiť si snehovú bitku s rodinou a kamarátmi, prvá dovolenka, konečne upiecť ten jablkový koláč z babkinej kuchárskej knihy správne……….

Pre mňa bolo posledné týždne šťastím vrátiť sa domov z práce, urobiť si horúci domáci jablkový kompót a čítať si túto knihu. 

Všeobecne môžem povedať že táto kniha je akýmsi návodom. Je to inšpiratívna kniha ako si do života priniesť viac šťastia, ako ho zdieľať a šíriť ďalej. Je plná príbehov ako ľudia z iných krajín a iných prostredí robia nie len svoje životy ale aj životy tých okolo seba lepšími a šťastnejšími. 

Kniha je rozdelená do 9 kapitol z toho 7 je tým jadrom knihy popisujúcim vzťah medzi šťastím a jednotou, peniazmi, zdravím, slobodou, dôverou a láskavosťou a ako to všetko dať do jedného hrnca a uvariť si šťastnejší život. 

Táto kniha je takou honbou za pokladom, pričom tým pokladom je šťastie a na Vašej honbe za ním Vám táto kniha bude dobrým sprievodcom plným krásneho dizajnu, obrázkov a fotiek, faktov a štatistík, príbehov a nápadov. 

Je to veľmi upokojujúca kniha, keď potrebuje vypnúť, keď Vám v živote niečo chýba, keď potrebujete trošku motivácie, inšpirácie, keď niečo chcete zmeniť ale neviete ako, keď ste nepokojný, keď si len chcete prečítať niečo relaxačné, zábavné, niečo odľahčené. Niečo čo Vás zanechá optimisticky naladených a šťastných, áno rozhodne šťastných. 

Nechcem Vám pokaziť tie šťastné chvíle keď budete túto knihu čítať tým, že Vám o nej prezradím až príliš. Poviem Vám len to že táto kniha stojí za každý cent. Bude Vám priateľom vtedy keď to budete najviac potrebovať a dá Vám nádej keď budete smutný, zmetený, nešťastný, cítiť sa že na svete už nie je nič dobré. Vtedy Vás táto kniha naladí optimisticky a budete sa cítiť pokojnejšie, dá Vám inšpiráciu aby ste aj niečo pre to svoje šťastie urobili.  

Rozlúčim sa s Vami dnes s jedným tipom z knihy: Nakupujte skúsenosti a spomienky, nie veci.”

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.