People Quit, People Come Back and One Cute Backpack / Ľudia sa vzdávajú,ľudia sa vracajú a jeden chutný ruksák

People Quit, People Come Back and One Cute Backpack / Ľudia sa vzdávajú,ľudia sa vracajú a jeden chutný ruksák

It´s been some time since I wrote my last post. What is my reason? Well I guess I am human and maybe a weaker one than I thought I was. But what the hell, everyone has one or more weaknesses, so I am not going to be ashamed or reproach myself. I have my faults and weaknesses. I do what I can to go through them, to improve, to get better, to even get rid of them (damn that´s hard right?). I guess that´s the only thing any of us can do, to try and to keep on trying. So today after over 4 months I am here writing again. That is an amazing human characteristic, even though we often quit we often come back. I thought about writing about everything what happened during the last 5 months and why I stopped writing, but sometimes silence is better than words. So I am just going to write like I was not even gone.

What´s better to write about than something cute? Well in my opinion this backpack is a huge dose of cuteness and style, don´t you think?!

Once upon a time there was a backpack. It was beautiful, old school, simple, vintage, maybe even a bit sophisticated? Although can backpack be sophisticated? I think it really can. And it definitely can be chick, cute and playful, such as this one from Herschel.

Herschel – chick, cute and playful.

I had an old (15 years old) backpack, it was more a school backpack, but not a great backpack for traveling or touring. But I have never thought about buying a new one, well I did thought about it, but it was not on top of my list of priorities, until I saw one on an Instagram profile @my_positive_yoga_life. So of course I had to investigate. And so I did, for a whole one hour and then it was on it´s way to mummy, because I fell in love with it immediately.

I did investigate for a whole one hour and then it was on it´s way.

But not only I bought one for myself, but I bought one for my mum as well. I was, after all, planning a trip to High Tatras with my mum, and she had even older backpack then me (30 years old) so I wanted her to have something beautiful too.

After our trip to High Tatras and also my several visits, during these last few weekends, to our weekend cottage I can honestly tell you that this backpack is awesome. It is light, it´s not small but not too big either. You will pack everything necessary for 5 days trip very comfortably (of course depending on how much stuff you are used to wear and use on a trip). Plus is a small hole on the side of the backpack to put your headphones cable through. For me a huge benefit is a zipper pocket on the front. It also has separate pocket inside for your laptop and small pocket for some small things. This backpack is very comfortable to wear, does not push or pull anywhere. It is a quality backpack, well sewn.


Už to je nejakú dobu čo som napísala posledný článok. Aký je môj dôvod? Nuž som len človek a asi slabší ako som si myslela. Ale do šľaka s tým, každý má jednu či viac slabostí, takže nebudem sa za tie svoje hanbiť alebo si ich vyčítať. Mám svoje chyby a slabosti. Robím čo môžem aby som sa cez ne dostala, aby som sa polepšila, aby som sa ich dokonca aj zbavila (ale je to riadne ťažké no nie?). Asi to je to jediné čo ktokoľvek z nás môže urobiť, proste sa snažiť ďalej a neprestávať. Takže dnes po viac ako 5 mesiacoch som tu a znova píšem. To je úžasná ľudská vlastnosť, aj keď sa dosť často vzdávame, tak sa aj často vraciame späť. Rozmýšľala som nad tým, že napíšem o všetkom čo sa za tie posledné mesiace stalo a prečo som sa odmlčala, ale niekedy mlčať je lepšie ako hovoriť. Takže budem len ďalej písať ako keby som ani nikdy neprestala.

A o čom lepšom písať ako o niečom chutnom? Podľa mňa tento ruksak má v sebe riadne obriu dávkuk chutnosti a štýlu, nemyslíte?!

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden ruksak. Bol krásny, retro, jednoduchý, “vintage”, možno dokonca aj sofistikovaný? Aj keď môže ruksak byť sofistikovaný? Myslím si že môže. A určite môže byť šik, chutný, hravý ako tento od značky Herschel.

Herschel – šik, chutný a hravý.

Mala som starý (15 rokov starý) ruksak, bol to ale skôr taký ten do školy ako na cestovanie či turistiku. Ale nikdy som veľa nerozmýšľala nad kúpou nového, nuž myslela som na to, ale nebolo to na vrchole môjho zoznamu priorít. To sa zmenilo keď som uvidela jeden na instagramovom profile @my_positive_yoga_life. Takže som si ho hneď musela preklepnúť a urobila som to, prieskum som robila takmer celú hodinu a už bol ruksak na ceste k svojej novej mamičke, zamilovala som sa do neho vlastne hneď.

Urobila som si prieskum a to takmer jednu celú hodinu a potom už bol ruksak na ceste ku mne.

Ale nekúpila som si len pre seba, ale aj pre moju maminku. Koniec koncov plánovala som výlet do Vysokých Tatier  a ona mala ruksak ešte starší ako ja (tak 30 ročný) takže som chcela aby tiež mala niečo krásne.

Po našom výlete do Tatier, ako aj niekoľkých víkendových návštevách na našej chalúpke môžem úprimne povedať že tento rupsák je super. Je ľahký, nie je malý ale ani príliš veľký. Pohodlne do neho zmestíte veci na 5 dňový výlet (samozrejme to záleží na tom koľko vecí ste zvyklý nosiť a používať na výletoch). Plusom je malá dierka na boku rupsáku cez ktorú môžete prestrčiť kábel od slúchatiek. Pre mňa je obrovským pozitívom kapsička na zips ktorá je vpredu na rupsáku. Taktiež má rupsák oddelenú kapsu na notebook a malinku kapsičku na nejaké drobnosti. Nosí sa pohodlne, nikde netlačí, je dobre stavaný na chrbát. Celé prevedenie je veľmi kvalitné, musím povedať poctivo ušitá prácička. 

Uložiť

Uložiť

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.