Les Brown – For Those Feeling Stuck / Les Brown – pre tých čo sa cítia zaseknutý

Les Brown – For Those Feeling Stuck / Les Brown – pre tých čo sa cítia zaseknutý

One morning, I felt really down again. I did not have mood for anything so when I was putting my mineral make-up on I also searched some motivational speech on youtube. I clicked on one and it was Les Brown, I have never heard about him before but I was so amazed, after few minutes. He was talking directly to me, it reached my soul, my heart, my mind. It was about me and it was for me. I immediately looked him on the internet and did not think twice about buying his book to my kindle app. And I am grateful I did because his book is now one of my favorite books in the world.

I love motivation quotes and speeches. I have, for now, one other great motivational book on my Kindle called You Are a Badass. It seems that is not a big library for someone who say that she is all about motivational and inspirational quotes but should see the walls in my apartment.

I really do love motivation and inspiration and I will slowly widen my library of these types of books, because they are really like a hug for my soul, mind, even my whole body. I sometimes cry or nod while reading these books, I write down some interesting passages from them into my notebook. They are my guide when I am feeling down, they are my inspiration and motivate for me to go on, to fight when I am feeling depressed, when I am feeling tired and alone, when I am feeling that things do not go as I want them to go, when I feel I am not enough, I do not have enough, when I feel I can do better but do not how, when I am feeling stuck.

Les Brown – Live Your Dreams

This book is full of motivational stories. The book tells you a story of Les Brown and how he got where he is now. How he struggled, how he changed, how he went through different jobs, different situations. The message of this book is not to give up. It says that there will always be problems, not every single thing in your life will go smoothly, there will be problems, there will be ups and downs, but you always have to try, always have to believe, and the most thing is to be positive and change the way you are looking at things.

I loved so many stories and passages, to tell you the truth every single one of those stories. But some of them, some of the quotes and passages where so breathtaking for me, they really touched my heart and my soul so much that I wrote them down into my notebook.

These are few of them:

It is one thing to have faith and exude happiness when all is well in your life, when your health is good, your bills are paid, your relationships are solid and your children are acting like they have a good sense. But to handle misfortune and turmoil with a similar grace is an entirely different matter. We all have the capacity to deal with tragedy in our lives, it is a matter of tapping into the positive source rather than the negative.

Forgive yourself. Forgive those who have hurt your. Give yourself self-approval and permission to move on.

Our life is what our thoughts make it!

You can do things you never imagine if you challenge yourself!


I encourage you to buy this book if you are feeling lost, stuck, depressed, if you need some extra motivation and inspiration to go on with your life, to change it, to follow your dreams. I encourage you to read even if you have plenty of motivation in your life, if you feel that you are in a good place, the book can open your mind as well. I think every book we read can broaden our view on the world, on other people, on situations and mainly our view of ourselves. Reading will enrich you in so many ways. Nowadays, in the age of computers, movies, youtube, I feel that people read less and less. Yes we are reading blogs, magazines and newspapers, but reading a book is something wholly different.

For 2017 I have a new goal. Read one book a month. I think everyone of us should make a goal like that. I hope I will even read more than one a month, but one is the minimum I commit to reach. I even bought myself new e-reader for Christmas – New Kindle, I know that it will motivate me to read more.

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.

-Melody Beattie-

Every reader finds himself. The writer’s work is merely a kind of optical instrument that makes it possible for the reader to discern what, without this book, he would perhaps never have seen in himself.

-Marcel Proust-


Jedno ráno, som sa opäť raz cítila naozaj pod psa. Nemala som na nič náladu a ako som si “prplala” na tvár môj minerálny make-up zadala som na youtube MOTIVAČNÁ REČ. Klikla som na jeden z výsledkov vyhľadávania, bol to Les Brown, nikdy som o ňom nepočula alebo behom pár minút som bola uchvátená. Hovoril priamo ku mne, dotkol sa mojej duše, môjho srdca, mojej mysle. Hovoril o mne a pre mňa. Hneď som si ho vyhľadala na internete a neváhala som ani sekundu a kúpila som si jeho elektronickú knihu cez Amazon. A som vďačná za to, že som si ju kúpila lebo teraz patrí k j mojim najobľúbenejším knihám.

Zbožňujem motivačné citáty a príhovory. Zatiaľ mám ešte jednu ďalšiu motivačnú knihu v mojej elektronickej čítačke Kindle a tá sa volá You Are a Badass. Nevyzerá to ako veľká zásoba na niekoho kto tvrdí že tak miluje motivačné a inšpiračné citáty ale keby ste videli steny u mňa doma.

Naozaj motiváciu a inšpiráciu milujem a postupne si túto moju zbierku kníh rozšírim, lebo takéto knihy sú pre mňa ako objatím, pohladením pre moju dušu, myseľ a celé telo. Niekedy plačem či prikyvujem ako ich čítam, vypisujem si z nich zaujímavé pasáže. Sú mojou príručkou keď sa cítim pod psa, sú mojou inšpiráciou a motiváciou aby som vydržala, aby som bojovala keď som  na dne, keď sa cítim unavená a opustená, keď mám pocit, že nič nejde podľa mojich predstáv, keď mám pocit, že nie som dosť, nemám dosť, keď mám pocit, že mám na viac ale neviem ako na to, keď sa cítim zaseknutá.

Les Brown – Ži svoje sny

Táto kniha je plná motivačných príbehov. Hovorí príbeh Lesa Browna a ako sa dostal tam kde je. Ako sa pechoril životom, ako sa menil, ako si prešiel rôznymi zamestnaniami, rozličnými situáciami. Odkaz tejto knihy je nevzdávať sa. Hovorí, že vždy budú nejaké problémy, nie všetko v živote pôjde ako po masle, raz bude človek hore a raz dole, ale vždy sa musí snažiť, vždy musíte veriť a hlavne byť pozitívny a zmeniť spôsob ako sa na veci pozeráte.

Páčili sa mi mnohé príbehy a pasáže knihy, pravdu povediac každý jeden príbeh. Ale niektoré z nich, niektoré citáty a pasáže mi zobrali dych, dotkli sa tak veľmi môjho srdca a duše, že som si ich vypísala do notebooku.

Toto sú niektoré z nich:

Jedna vec je mať vieru a vyžarovať šťastie, keď všetko v tvojom živote je dobré, keď máš dobré zdravie, účty sú zaplatené, máš pevné vzťahy a deti sa správajú rozumne. Ale vysporiadať sa s nešťastím a rozruchom s rovnakým pôvabom je niečo úplne iné. Každý z nás máme tú kapacitu sa vysporiadať s tragédiou v živote, je to iba o tom čerpať silu radšej z pozitívneho zdroja ako z toho negatívneho.

Odpusti si. Odpusti tým čo ti ublížili. Daj si požehnanie a povolenie aby si sa pohla ďalej. 

Náš život je taký aké sú naše myšlienky!

Dokážeš urobiť veci ktoré si ani nevieš predstaviť ak si budeš dávať výzvy!


Nabádam Vás na kúpu tejto knihy a to hlavne ak sa cítite stratený, zaseknutý, depresívny, ak potrebujete trošku viac motivácie a inšpirácie v živote, aby ste išli ďalej, aby ste ho zmenili, či aby ste nasledovali svoje sny. Prečítajte si ju aj vy, čo máte v živote dosť motivácie a cítite sa byť v živote na tom správnom mieste, táto kniha Vám tiež môže otvoriť myseľ. Podľa mňa každá kniha, ktorú si prečítame nám rozširuje obzory, na svet, ľudí, situácie ale aj na nás samých. Čítanie človeka obohacuje vo veľa veciach. V dnešnej počítačovej dobe, dobe filmov a youtuberov sa mi zdá, že čítame menej a menej. Áno čítame blogy, časopisy a noviny ale prečítať si knihu je niečo úplne iné.

Na rok 2017 som si dala nový cieľ. Prečítať aspoň jednu knihu mesačne. Každý z nás by sme si mali takýto nejaký cieľ dať. Dúfam že sa mi podarí prečítať aj viac ako jednu mesačne, ale toto je minimum ktoré som si stanovila. Dokonca som si kúpila novú elektronickú čítačku na Vianoce – Nový Kindle, aby ma to motivovalo k čítaniu ešte viac.

Je pred nami nový rok, ako kapitola v knihe, ktorá čaká kým bude napísaná. Môžeme pomôcť s jej napísaním tým že si stanovíme ciele.

-Melody Beattie-

Každý čitateľ sa nájde. Práca autora je iba druh optického nástroja ktorý umožňuje čitateľovi rozoznať to, čo by bez knihy možno v sebe nikdy nevidel.

-Marcel Proust-

Uložiť

Uložiť

Follow:

2 Comments

 1. Jarka
  January 29, 2017 / 6:11 pm

  😉 :-* Another great reading…

 2. January 30, 2017 / 12:34 am

  Momo, there can never be success without motivation.

  And just as we take our bath or eat every day, so also we need motivation on a consistent basis.

  I love motivation/inspiration so much and that’s what I write about most on my blog for now.

  I wrote about developing ones faith no matter what life throws at you on my blog, check it out and let me know what you think.

  Keep up the great work.

  P.S. I’ll check out the kindle book.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.