You Have Still Time to Rock This Year´s Christmas Wrapping / Stále máte čas zvládnuť tohtoročné vianočné balíčky.

You Have Still Time to Rock This Year´s Christmas Wrapping / Stále máte čas zvládnuť tohtoročné vianočné balíčky.

Christmas are almost here and a lot of people have not bought their Christmas gifts yet, not alone wrap them.

I bought everything a few weeks ago. I think it is better to do it sooner rather than later.

Why?

less stress

less people in the shops

better selection

more time to choose and decide what to buy

The importance of wrapping

I have never thought too much about Christmas´s gifts wrapping or generally gift´s wrapping. I put the gifts into gift bags that I bought or wrapped them into a paper with some ribbon.

But three weeks ago I decided I would do it differently this year. I decided that the wrapping would be a gift itself, I decided it had to be special, beautiful, different. So that my friends and family see that I really do care for them very deeply.

So I bought these things:

 • plain brown gift paper
 • hot glue gun (I wanted it for a long time anyway)
 • Christmas candy cane
 • striped white-gray string
 • two branches of decorative rowan

I also needed these things which I already had at home:

 • double sided tape
 • dried cones from last year
 • alphabet stamps and black ink
 • decorative and classic straight scissors

I also needed few fresh evergreen branches. I brought this home from the forest, when I was visiting my grandparents in the village. I brought a little bit more because since I have only small artificial Christmas tree, I love to have some fresh evergreen branches in my vase.

Flat packages

Flat packages, such as thin clothes or books I wrapped according to this awesome video on youtube.

A little bit thicker packages

Thicker packages I wrapped the classic old way. You can see it for example in this video. The only difference is that I use double sided tape.

Weird shapes

And for weird shapes I made my own paper bags according to this amazing video.

Decorating

I decorated each package with a small piece of rowan, one dried cone and a small branch of evergreen. I glued everything on the package with hot glue gun. I also tied the Christmas candy cane on the package.

I did not use tags this time. I used my alphabet stamps to stamp the names directly on the packages.

I had so much fun this year when I was wrapping my gifts. It really sparked the Christmas spirit, I felt and am still feeling a lot of love and happiness because I love my friends and family and when I was buying and wrapping the gifts I felt happy and grateful for everything and everyone I have. I wish you stress-less shopping, happy wrapping and Merry Christmas with your friends and family!

Christmas is the spirit of giving without a thought of getting. It is happiness because we see joy in people. It is forgetting self and finding time for others. It is discarding the meaningless and stressing the true values.

-Thomas S. Monson-


Vianoce sú takmer tu a veľa ľudí ešte ani nenakúpilo nejaké tie darčeky a už vôbec nie že by nejaké zabalili.

Ja som všetko nakúpila pár týždňov dozadu. Myslím si že je lepšie urobiť to radšej skôr ako neskoro.

Prečo?

menej stresu

menej ľudí v obchodoch

lepší výber

viac času na výber a rozhodovanie, že čo kúpiť

Dôležitosť balenia

Nikdy som sa nejak veľmi nebabrala z balením Vianočných darčekov, alebo darčekov všeobecne. Zvyčajne som ich zabalila do darčekových tašiek ktoré som kúpila alebo do papiera ktorý som previazala mašľou.

Ale tri týždne dozadu som sa rozhodla, že tento rok to bude inak. Rozhodla som sa, že tento rok už samotný balíček bude darčekom, rozhodla som sa že to musí byť trošku špeciálne, krásne a iné. Aby moja rodina a priatelia videli že mi na nich skutočne veľmi záleží.

Takže som nakúpila tieto vecičky:

 • obyčajný hnedý darčekový papier
 • hot glue gun (chcela som ju už dávno)
 • Vianočné sladkosti
 • pásikovaný sivo-biely špagátik
 • dve vetvičky dekoratívnej jarabiny

Taktiež som potrebovala tieto veci, ktoré som mala doma v zásobe:

 • obojstranná lepiaca páska
 • sušené šišky z minulého roka
 • razítka abecedy a čierny atrament
 • dekoratívne a klasické nožnice

Taktiež som potrebovala pár vetvičiek čerstvého ihličia. Tieto som si doniesla z lesa, keď som bola navštíviť mojich starých rodičov. Doniesla som si trošku viac, lebo keďže mám doma iba malý umelý stromček rada si dávam do vázy trošku čerstvého ihličia.

Ploché balíčky

Ploché balíčky, ako tenké oblečenie alebo knihy som balila podľa tohto super videa na youtube.

Trošku hrubšie balíčky

Hrubšie balíčky som zabalila klasickým spôsobom. Môžete si pozrieť napríklad toto video. Jediný rozdiel je v tom, že ja používam obojstrannú lepiacu pásku.

Divné tvary

Pre rôzne divné tvary som si urobila vlastné papierové tašky a to podľa tohto úžasného videa.

Zdobenie

Každý balíček som ozdobil malou vetvičkou jarabiny, sušenou šiškou a čerstvým ihličím. Všetko som to prilepila za použitia “hot glue gun”. Taktiež som na každý balíček priviazala Vianočnú cukrovinku.

Nepoužívala som žiadne menovky, ale namiesto toho som každému meno napísala priamo na balíček vďaka razítok a čierneho atramentu.

Tento rok som sa počas balenia darčekov veľmi dobre bavila. Naozaj to vo mne prebudilo Vianočného ducha, cítila som a ešte stále cítim veľa lásky a radosti pretože mám veľmi rada moje kamarátky a rodinu a keď som darčeky kupovala a balila tak som cítila radosť a vďačnosť za všetko a všetkých ktorých v živote mám. Želám Vám nákupy bez stresu, radostné balenie a Veselé Vianoce s kamarátmi a rodinou!

Vianoce sú časom dávania bez myšlienky na dostávanie. Sú časom šťastia lebo v ľuďoch vidíme radosť. Je to čas kedy zabudneme na seba a nájdeme si čas na druhých. Vylúčime to bezvýznamné a zdôrazníme skutočné hodnoty na ktorých záleží.

-Thomas S. Monson

Follow:

2 Comments

 1. Jarka
  December 18, 2016 / 9:31 pm

  TOP :-*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.