Perfect Relaxing Masks for Under 3 EUR / Super relaxačné masky za menej ako 3 EURÁ

Perfect Relaxing Masks for Under 3 EUR / Super relaxačné masky za menej ako 3 EURÁ

I am here with another unexpected purchase from DM drugstore. As I wrote in previous posts I always buy something new, something I have not tried before.

I do this for two reasons:

  1. I like to try new products, to experiment, because I am still looking for some “miracle” products for my own skin….you know The Quest for Perfect Skin
  2. I like to write reviews so other people can maybe try these products as well or know that these products are no use

This last time I purchased two masks:

  1. Collagen sheet mask with aloe vera
  2. Collagen sheet mask with grapes

Each was for about 3 EUR.

DSC_0103

They are made of cheesecloth. First of all you can put on some relaxing music, maybe light a candle and drop the blinds on your windows.

Clean your face properly!

When you open the mask you will put the cheesecloth on your face and lay down comfortably for about 20-30 minutes. The best thing with this masks is that you really will relax, you can not walk around or do anything else because the mask would fell off.

I used them only once, not regularly, so I don´t see any radical effects, but my skin was really nice to touch, smooth and especially relaxed and calmed. And it was a very relaxing experience to my whole body, because I always do something when I put cream mask on my face, I read, watch TV, cook, or whatever I need to do, with this mask I had to relax and that was kind of awesome. I had a wonderful nap and felt very well rested.

By regular use this masks should help you to smooth your skin, they moisturize  and regenerate deeper layers of your skin. They consist of a lot of vitamins and antioxidants. And should help you even get rid of small wrinkles, clean and tighten your pores, add your skin youthful appearance. Your skin will be well rested and so will be your whole body.

Face mask with grapes

Face mask with grapes is full of vitamin C and polyphenols, thanks to that this mask is a very strong antioxidant and help to protect your skin against damaging free radicals. The anthocyanidins helps the skin to retain moisture. Grapes helps your pores to stay clean and prevents inflammation and acne. They hydrate the deeper layers of skin and helps to heal skin problems.

Face mask with aloe vera

Aloe vera is naturally detoxifying and helps your body to function harmoniously. Aloe vera is rich in vitamins, proteins, enzymes and amino acids. These ingredients helps with mitigation of skin problems, inflammations, helps to regenerate epithelial cells. Cleans and tightens pores, reduce greasing of skin.

Relax and enjoy the quiet moments in life!

-Momo-


A som tu znova s nečakanou kúpou z DM drogérie. Ako som už predtým písala vždy si rada kúpim nejaký nový produkt, ktorý som predtým ešte neskúsila.

Robím to z dvoch dôvodov:

  1. Rada skúšam nové produkty, experimentujem a snažím sa nájsť pre svoju pokožku nejaký ten “zázračný” produkt…..veď viete Honba za dokonalou pleťou
  2. Rada píšem recenzie aby ste si aj vy mohli možno zakúpiť a vyskúšať daný produkt alebo aby som Vám dala vedieť že tento výrobok je nepoužiteľný

Takže posledne som si zakúpila dve masky na tvár

  1. Kolagénová maska s aloe vera
  2. Kolagénová maska s hroznom

Stáli každá do 3 EUR.

Sú vyrobené z gázoviny. V prvom rade si pustite nejakú relaxačnú hudbu, zapáľte sviečku a zatiahnite závesy.

Dôkladne si umyte tvár!

Otvorte masku a vytiahnite napustenú gázu. Túto si položte na tvár a pohodlne si na 20-30 ľahnite. Najlepšie na tejto maske je, že sa naozaj zrelaxujete, nemôžete v nej chodiť a robiť iné veci, lebo by spadla.

Použila som ich iba raz, nie pravidelne, takže nejaké radikálne zmeny nevidím, moja pokožka bola veľmi príjemná na dotyk, hladká a naozaj zrelaxovaná a ukľudnená. Bolo to relaxačné pre celé moje telo, lebo keď si dám klasickú krémovú masku tak si pri tom čítam, kukám telku, varím alebo robím iné veci ktoré potrebujem urobiť, ale s touto maskou som vyložene musela oddychovať. Takže som si výborne schrupla a oddýchla.

Pravidelným používaním by ste mali docieliť hladšiu pokožku, pokožka bude hydratovaná a regenerovaná do hlbších vrstiev. Masky sú zložené z množstva vitamínov a antioxidantov a mali by dokonca pomáhať proti drobným vráskam, vyčistiť a stiahnuť póry a dodať pokožke mladistvý vzhľad. Pokožka bude oddýchnutá a rovnako aj celé Vaše telo.

Maska s hroznom

Maska s hroznom obsahuje hlavne veľa vitamínu C a polyfenoly, vďaka tomu je táto maska veľmi silný antioxidant a pomáha chrániť pokožku voči škodlivým voľným radikálom. Antokyanidíny napomáhajú udržiavať pokožke vlhkosť. Hrozno pomáha udržať čisté póry, sú prevenciou proti zápalom a akné. Hydratujú hlbšie vrstvy pokožky a napomáhajú jej hojeniu.

Maska s aloe vera

Aloe vera je prírodný detoxikant a napomáha k harmonickému fungovaniu tela. Je bohaté na vitamíny, proteíny, enzýmy a amino kyseliny. Toto zloženie pomáha zmierneniu kožných problémov, zápalom, pomáha regenerovať epitelové bunky. Čistí a sťahuje póry, zmierňuje mastenie pokožky.

Relaxujte a užívajte si pokojné chvíle!

-Momo-

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.