10 Reasons to Use Hemp Seed Oil – Review / 10 Dôvodov prečo použiž konopný olej – Recenzia

10 Reasons to Use Hemp Seed Oil – Review / 10 Dôvodov prečo použiž konopný olej – Recenzia

What is Hemp Seed Oil?

Hemp oil is obtained by pressing hemp seeds. It is manufactured from varieties of Cannabis sativa that do not contain significant amount of THC, the psychoactive element present in the cannabis plant.

Who can use it?

Can be used by all skin types but especially oily skin and acne prone skin.

Composition of Hemp Seed Oil?

It is made up of 80% essential fatty acids and is said to contain the ideal ratio of Omega-6 and Omega-3 EFAs which allows it to penetrate the layers of the skin. Also provide supply of antioxidants and carotene, number of minerals such as iron, zinc, calcium, magnesium and  also provides a good source of chlorophyll.

Why to use it?

 1. does not clog pores
 2. eliminate blackheads and acne
 3. improve elasticity of skin
 4. protects the skin from free radicals
 5. has anti-inflammatory qualities and is recommended for the treatment of psoriasis and eczema
 6. it is a natural product
 7. moisturize your skin
 8. anti-aging benefits
 9. nourish skin
 10. keep your scalp away from dandruff and can thicken the hair texture

How to use it?

You can apply it directly on your skin instead of your daily or night cream or add few drops to your cream if you don´t want to stop using it.

This oil does not clog pores that it why you should have this oil as your base oil and then add other as needed.

You can also add it to your salads because this oil can be used internally and externally.  The daily recommended allowance of hemp seed oil is 1-2 tablespoons.

Using hemp seed oil on your hair can be done either adding to your shampoo or conditioner, preparing masks (for example avocado mask is very good) or directly massaging the oil into your scalp and hair.

I now have jojoba oil, pumpkin seed oil, hemp seed oil and two more rosehip and apricot kernel oil – I will write next two reviews about them. Each of the bottles cost me approximately 10 EUR.

I am not planning buying any other oils, I think that these oils basically cover all the important vitamins, minerals, antioxidants, EFAs and they will last very very long. The investment 50 EUR in total is not too much. You only need few drops everyday and even if you prepare from time to time mask for your hair it will still last months, maybe even year. So not only these oils are natural but they will not break your budget.

A woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears.

-Anne Roiphe-

DSC_0060


Čo je to konopný olej?

Konopný olej sa získava lisovaním konopných semiačok. Vyrába sa z rôznych druhov konope ktoré neobsahujú veľké množstvo THC, psychotropné látky prítomné v konope.

Kto ho môže používať?

Môže sa používať na všetky typy pokožky a hlavne na tie so sklonom k masteniu a k akné.

Zloženie konopného oleja?

Až 80% oleja tvoria esenciálne mastné kyseliny. Hovorí sa, že tento olej obsahuje ideálny pomer Omega-6 a Omega-3 mastných kyselín čo mu umožňuje preniknúť do jednotlivých vrstiev pokožky. Taktiež je pre našu kožu zdrojom antioxidantov, karoténov, minerálov ako zinku, kalcia či magnézia a tiež je dobrých zdrojom chlorofylu.

Prečo ho používať?

 1. neupcháva póry
 2. eliminuje čierne body a akné
 3. zlepšuje elasticitu pokožky
 4. chráni kožu pred voľnými radikálmi
 5. má proti-zápalové vlastnosti a odporúča sa pri liečbe psoriázy a ekzémov
 6. je to prírodný produkt
 7. hydratuje pokožku
 8. má benefity proti starnutiu pleti
 9. vyživuje pokožku
 10. zabraňuje tvorbe lupín a môže pomôcť zlepšiť, zahustiť textúru vlasov

Ako ho používať?

Môžete ho aplikovať priamo na pokožku miesto svojho denného či nočného krému alebo pridáte pár kvapiek priamo do krému ak ho nechcete prestať používať.

Tento olej neupcháva póry a práve preto je dobré mať práve tento ako základný olej a k s ním potom používať ďalšie podľa potreby.

Môžete ho napríklad používať aj do šalátov, nakoľko je tento olej na vnútorné aj vonkajšie použitie. Denná doporučená dávka je 1-2 čajové lyžičky.

Použitie na vlasy môže byť buď pridaním do šampónu či kondicionéru, môžete si tiež pripraviť masku (napríklad avokádová maska je dobrá) alebo priamo masážou oleja do pokožky hlavy a vlasov.

Teraz mám v zásobe jojobový olej, olej z tekvicových semiačok, konopný olej a ďalšie dva a to šípkový olej a olej z marhuľových jadierok – na tieto dva ešte napíšem recenzie. Každá z tých fľaštičiek stála v priemere 10 EUR. 

Už neplánujem kupovať ďalšie oleje nakoľko tieto zhruba pokrývajú všetky najdôležitejšie vitamíny, minerály, antioxidanty, esenciálne mastné kyseliny a vydržia veľmi dlho. Investícia 50 EUR nie je až príliš veľa. Každý deň spotrebujete len pár kvapiek a aj keď si z času na čas pripravíte nejakú masku na tvár určite vydržia celé mesiace, možno aj rok. Takže nielen že sú tieto oleje prírodné ale ani to úplne nezničí Váš rozpočet.

Žena ktorá má úprimný úsmev a spokojný výraz je krásna bez ohľadu na to čo má oblečené.

-Anne Roiphe-

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.