Buffy and Her Creative Baking Kits / Buffy a jej kreatívne balíčky na pečenie

Buffy and Her Creative Baking Kits / Buffy a jej kreatívne balíčky na pečenie

In October 2015 the famous Buffy – Sarah Michelle Gellar started a new brand called Foodstirs. But what is it? How does it work and why she started this line?

What is Foodstirs?

It is a baking and food decorating line sold online. It includes baking mixes, frosting, decorating and food crafting kits.

Yippee! Creative cooking? Count me in. I love “edible art”. And the company gives back to a charitable organization each month. Go Foodstirs Go!!!

Why Foodstirs?

Michel and her friends and co-founders of Foodstirs Galit Laibow and Gia Russo wanted an artificial-free mix for baking. Since they could not find one, well, they decided to make one on their own. So not only fun but also a healthy fun! Another: Go Foodstirs Go!!!

What it offers?

If offers other busy moms a line that makes it easy to prepare creative treats for their children and with their children, so the family can spend some fun and creative time in the kitchen together. Fun during a family time! I have to say one more time: Go Foodstirs Go!!!

I love to read this inspirational stories how women start something new, different, how they change their carries, how they do something different even though they are scared and they have to learn a lot of new things, but they work on themselves and follow their passions and hobbies and turn them into a new carrier. It is admirable to see this kind of success and how one can get over fear.

I have read every single article about Foodstirs that is available on their site here. It really is inspirational to read it and very motivating. And let me tell you, I need all the motivation I can get these last few months.

I love especially the parts how Sarah talks about her kids, family and how the main motivation behind Foodstirs are these things, to help others to have some good family memories and spend more time together, to create something fun together, create memories in kitchen.

She talks how her motivation is always her kids. That she wants to show them that they can achieve anything, the only thing is to believe that they can do it, believe in themselves.

And that is something all of us should do. Believe in ourselves!

image8-1024x683


V Októbri 2015 slávna Buffy – Sarah Michelle Gellar založila novú značku s názvom Foodstirs. Ale čo to vlastne je? Ako to funguje a prečo s tým prišla?

Čo je to Foodstirs?

Je to značka ktorá predáva online balíčky na pečenie a dekorovanie jedla. Zahŕňa zmesi na pečenie, polevy, zdobenie a rôzne formičky.

Jupí! Kreatívne varenie? Počítajte so mnou. Milujem “jedlé umenie”. A jej spoločnosť prispieva charitatívnym organizáciám a to každý mesiac. Do toho Foodstirs!!!

Prečo Foodstirs?

Michelle a jej priateľky a spolu-zakladateľky Foodstirs Galit Laibow a Gia Russo chceli zmes na pečenie bez umelých prísad. Keďže žiadnu takú nemohli nájsť tak si vytvorili svoju vlastnú. Takže nie len že je to pečenie zábavné ale ešte je aj zdravé! Takže znova: Do toho Foodstirs!!!

Čo ponúka Foodstirs?

Ponúka zaneprázdneným maminkám produkt ktorý zjednodušuje prípravu kreatívnych maškŕt pre ich deti a hlavne s ich deťmi, aby rodiny trávili spolu trošku viac zábavného a kreatívneho času v kuchyni. Zábava počas spoločných chvíľ! Musím znova povedať: Do toho Foodstirs!!!

Veľmi rada čítam takéto inšpiratívne príbehy, ako ženy začnú robiť niečo nové, iné. Ako zmenia svoju kariéru, ako skúsia niečo odlišné aj keď sa toho boja a musia sa naučiť množstvo nových vecí, ale pracujú na sebe a nasledujú svoje túžby a premenia ich či svoje hobby na svoje nové povolanie. Je to veľmi obdivuhodné vidieť takýto druh úspechu a ako niekto dokáže prekonať svoj strach.

Čítala som každý jeden článok o Foodstirs ktorý majú na svojej stránke v oddelení press. A bolo to naozaj inšpiratívne a motivačné. A poviem vám pravdu, ja potrebujem každú motiváciu ktorej sa mi v poslednej dobe dostane.  

Milujem ako Sarah hovorí o svojich deťoch a rodine a ako pre ňu bolo hlavnou motiváciu založiť Foodstirs hlavne to, že chcela aby aj ďalší zažili a vytvorili si so svojou rodinou pekné spomienky a strávili spolu trošku viac času, zažili spolu trošku srandy v kuchyni.

Sarah hovorí o tom, ako jej motiváciou sú aj jej deti. Chce im ukázať že môžu dosiahnuť čokoľvek, najdôležitejšie je si veriť, že to zvládnu.

A to je niečo čo by každý z nás mal urobiť.

Verme sami v seba!

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.