Top 10 Reasons Why to Go with TONE IT UP / 10 Top dôvodov prečo si zvoliť TONE IT UP

Top 10 Reasons Why to Go with TONE IT UP / 10 Top dôvodov prečo si zvoliť TONE IT UP

If you have not heard about TONE IT UP then you are lucky to have me because you are in for a treat. Tone It Up is the best site for exercise motivation, inspiration and of course for great routines.

You are saying that there are hundreds of sites like this one and hundreds of videos on youtube with great routines? Well probably there are, but this one, for me, is different because it is helping me to change my life.

Before I found Tone It Up I had come across a lot of good exercise routines such as Jillian Michaels, all this exercises did the job, they toned my body, helped me with my physical self, but they were missing something, a heart. And this is what makes Tone It Up different from all the others, a heart.

And here are my TOP 10 REASONS WHY I AM A TONE IT UP GIRL:

 1. I have the most funniest, cutest and gorgeous trainers on Earth. What am I saying! On Earth? I wanted to say in the whole Universe, I doubt it that there are funniest alien trainers on some other planet.
 2. I have so much inspiration and motivation from them and all the other TIU girls in the TIU community, I am not alone in this.
 3. I can exercise anytime with my trainers, they are just one mouse-click away.
 4. They have prepared so many awesome exercises and I can mix them how I want to.
 5. They are preparing me a weekly schedule and also a daily workout, so everything is easy to find and everything is prepared for me every day.
 6. I have never been bored with their routines.
 7. They also take care of my eating and provide tips and recipes that I can try and incorporate to my eating habits, or just be inspired to prepare something similar.
 8. They are trying to connect girls and women from all around the world.
 9. Since I have registered on their Tone It Up website I can also browse older routines and save them as my favorites so I will find them easily and can get back to them whenever I want.
 10. I don’t have to pay them for all this work they are doing if I don´t have the money, because the registration and almost every workout is free. They have also great exclusive workouts, nutrition plans and bundles that are paid, where they take care of their TIU girls even more, but they always think of those who cannot afford it or those who are satisfied with the basic free plan.

I could go on and on but one try is better than thousand words. You can not loose anything.

I am writing this post because I want to share my experience with Tone It Up and also to motivate others to try them to improve their health and lifestyle.

Thank you Karena and Katrina for being mine inspiration and many many other girls and women.


Ak ste ešte nepočuli o TONE IT UP tak máte šťastie že ma máte, lebo toto si užijete.  Tone It Up je tá najlepšia stránka na motiváciu k cvičeniu, inšpiráciu a samozrejme skvelé cvičebné plány.

Hovoríte, že existujú stovky internetových stránok ako táto a stovky videí na youtube so skvelými zostavami? Nuž, pravdepodobne áno, ale táto je pre mňa iná pretože mi pomáha zmeniť môj život.

Predtým než som objavila Tone It Up tak som cvičila rôzne zostavy ako napríklad od Jillian Michaels, tieto rôzne cvičenia boli dobré a urobili čo mali, čiže pomohli vyformovať moje telo, pomohli môjmu fyzičnu ale niečo im chýbalo, srdce. A toto Tone It Up odlišuje od tých ostatných, srdce.

A tu je mojich TOP 10 DÔVODOV PREČO JE TO ZO MŇA TONE IT UP DIEVČA:

 1. Mám tie najzábavnejšie, najmilšie a totálne najnádhernejšie trénerky na Zemi. Čo to hovorím! Na Zemi? Chcela som povedať vo Vesmíre, pochybujem že existujú zábavnejšie mimozemské trénerky na nejakej inej planéte.
 2. Cítim od nich strašne veľa inšpirácie a motivácie a tiež od všetkých ostatných TIU dievčat ktoré sú súčasťou komunity, nie som v tom sama.
 3. Môžem cvičiť kedykoľvek, moje trénerky sú vzdialené len jeden klik myšou.
 4. Pripravili zatiaľ neskutočné množstvo skvelých cvičení ktoré môžem kombinovať ako chcem.
 5. Pripravujú mi týždenný plán a tiež dennú cvičebnú zostavu, takže všetko je jednoducho nájdem a mám to pripravené denne.
 6. Nikdy ma ich zostavy nenudili.
 7. Tiež sa starajú o moje stravovacie návyky a poskytujú tipy a recepty ktoré môžem zaradiť do svojho jedálnička alebo sa len inšpirovať a pripraviť si niečo podobné.
 8. Snažia sa spojiť dievčatá a ženy z celého sveta.
 9. Od kedy som sa na ich stránke zaregistrovala môžem si prechádzať aj staršie zostavy a uložiť si ich medzi moje obľúbené. Takto ich ľahko nájdem na jednom mieste a môžem sa k nim kedykoľvek vrátiť.
 10. Nemusím, za všetku tú prácu ktorú robia, platiť ak nemám na to prostriedky, pretože registrácia na ich stránke je zdarma a tiež takmer všetky cvičebné zostavy. Majú tiež exkluzívne zostavy, nutričný plán a balíčky ktoré sú platené, môžete si priplatiť za ešte viac starostlivosti, ale dobré je, že stále myslia aj na tie čo si to nemôžu dovoliť, alebo im stačí len základný balíček zdarma a majú aj pre nich varianty cvičení.

Mohla by som o nich básniť ešte ďalej a jeden krát vyskúšať je lepšie ako tisíckrát počuť. Nemáte predsa čo stratiť.

Tento post píšem, lebo som chcela zdieľať moju skúsenosť s Tone It Up a aby som namotivovala ďalších aby to vyskúšali a aby tak zlepšili svoje zdravie a životný štýl.

Ďakujem Karena and Katrina že ste mojou inšpiráciou a pre mnoho, mnoho ďalších dievčat a žien. 

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.