1 Reason to Read You Are a Badass / 1 dôvod prečo čítať knihu “You are a badass”

1 Reason to Read You Are a Badass / 1 dôvod prečo čítať knihu “You are a badass”

I know you will say only ONE reason? Well that is the only reason you need, there are many other reasons, but this one is the most important.

You want to change your life, you want to get inspired and need motivation to do something, to change something? If so, you have THAT reason to read this book.

It is an easy reading. It took me only few evenings to finish it. It will talk to your soul, to your inner you, the one that feels the desire of change and if you open your heart and your soul to the words, they can really motivate you to change your life one step at a time.

I found out about this book from one of girl I am following on Instagram, and I am very thankful that I saw her post about the book she was currently reading and that I took the time to check it out on internet. I immediately downloaded it from amazon to my Kindle for PC2 and started to read.

How I cried my heart out

In the middle of the book were words that really hit the nerve. I cried like a baby while reading those words. In the last few months I have been having these feelings that I am not good enough, I am not beautiful enough, I am not smart enough, I am not healthy enough. I have felt that I don´t deserve anything. That I don´s deserve more. And when I should have, according to the book, said out loud that I do deserve it was so hard for me that I cried while reading, while saying those words I DO DESERVE.

This book was actually a kick to start this blog. And I am currently starting to read it again, because the first time I cried a lot and I feel like I need to read it again, more slowly this time so that the content and the motivation behind the words really sink in.

I hope it will help you in some way. And if not, you can at least say that you tried. And one of the most important things is to try, never back down, always stand up again and TRY, DON´T GIVE UP ON YOUR DREAMS, ON LIFE YOU WANT AND DESERVE.


 Viem že si teraz poviete iba JEDEN dôvod? Nuž to je ten jediný dôvod ktorý stačí, jasné že sa nájdu aj iné dôvody, ale toto je ten najdôležitejší.

Chcete zmeniť svoj život, chcete sa inšpirovať a potrebujete motiváciu aby ste niečo so sebou robili, aby ste niečo zmenili? Ak áno, tak máte TEN dôvod, aby ste si túto knihu prečítali.

Je to kniha jednoduchá na čítanie. Trvalo mi iba pár večerov aby som ju prečítala. Prehovorí k Vašej duši, k Vašemu vnútornému Ja, to ktoré teraz cíti túžbu niečo zmeniť a ak otvoríte svoju dušu a myseľ slovám v tejto knihe, tak Vás skutočne môžu motivovať aby ste krok za krokom zmenili svoj život.

Objavila som túto knihu cez jedno dievča ktoré sledujem na Instagrame a som tomu veľmi vďačná, že som videla jej fotku knihy ktorú práve číta a že som si dala tú námahu sa pozrieť na internete čo je to zač. Hneď som si ju aj na  amazone kúpila a stiahla do môjho Kindle for PC2 a začala čítať.

Ako som si vyplakala srdce

V strede knihy boli slová ktoré ma naozaj zasiahli. Plakala som ako malé dieťa ako som ich čítala. V posledných mesiacoch som mala pocit že nie som dosť dobrá, že nie som dosť pekná, že nie som dosť múdra, že nie som dosť zdravá. Mala som pocit, že si nič nezaslúžim. Že si nezaslúžim viac. A keď som mala, podľa inštrukcií v knihe, nahlas povedať že si zaslúžim, bolo to pre mňa tak ťažké, že som plakala zároveň ako som tie slová čítala a ako som nahlas hovorila JA SI ZASLÚŽIM.

Táto kniha bola vlastne kopancom aby som začala tento blog. A momentálne ju znova začínam čítať. Prvý raz som pri nej hodne plakala a mám pocit, že si ju potrebujem prečítať ešte raz, pomalšie, aby sa mi skutočne vryla do pamäte.

Dúfam, že Vám tiež nejako pomôže. A ak nie, aspoň si môžete povedať že ste sa o to pokúsili. Lebo jedna z najdôležitejších vecí je skúšať, nepodľahnúť, vždy sa znova postaviť a SKÚSIŤ TO OPÄŤ, NEVZDÁVAŤ SA SVOJICH SNOV, ŽIVOTA KTORÝ CHCETE A KTORÝ SI ZASLÚŽITE. 

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.